Apie mus

Lietuvos kultūros centrų asociacija (toliau LKC Asociacija) – didžiausia šalyje aktyviai veikianti kultūros bendruomenė, vienijanti beveik 95 procentus visos Lietuvos kultūros centrų. Asociacijos nariai, juridinį statusą turintys kultūros centrai, jungia daugiau nei 400 filialų, skyrių ar padalinių, kuriuose dirba beveik 3000 kūrybingų, profesionalių ir veiklių kultūros ir meno darbuotojų. Šalies kultūros centruose veikia per 4000 įvairių meno kolektyvų, studijų, klubų ar meninių susivienijimų, jungiančių daugiau nei 60 000 kultūros ir meno mylėtojų ir savanorių.  LKC asociacija įkurta 2002 m. ir sėkmingai įgyvendina savo tikslą - vienyti kultūros centrus, atstovauti jų interesus, rūpintis  kultūros centrų veiklos sklaida Lietuvoje ir užsienyje. LKC Asociacija priklauso Europos kultūros centrų tinklui. Deleguoja 8  iš 11 Kultūros centrų tarybos prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos narių, deleguoja 1 narį į trišalį kultūros komitetą prie LR Vyriausybės. LKC Asociacijos nariai dalyvauja LR Seimo, LR Vyriausybės, LR Kultūros ministerijos darbo grupių veikloje, programų finansavimo ekspertų grupėse, rengia įvairių norminių aktų projektus. Nuolat rengia ir įgyvendina respublikinius ir tarptautinius projektus, skirtus kvalifikacijos kėlimui, tarptautinio bendradarbiavimo plėtrai, kultūros paslaugų konkurencingumo didinimui ir t.t. LKC Asociacija glaudžiai bendradarbiauja su kitomis kūrybinėmis sąjungomis, aukštojo mokslo institucijomis, panašią veiklą vykdančiomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienio šalyse.

Lietuvos kultūros centrų asociacijos vizija:
Vienyti visus Lietuvoje veikiančius ir pasaulio lietuvių kultūros centrus bendrai veiklai, įtakoti juridinės, teisinės bazės kūrimą ir politinių sprendimų kultūros srityje priėmimą, užtikrinti kultūros darbuotojų profesionalumą ir socialinę gerovę, garantuoti savo narių, kultūros centrų, veiklos kokybę.

Lietuvos kultūros centrų asociacijos misija:
Didžiausia veikianti kultūros bendruomenė, siekianti vienyti kultūros centrus bendrų interesų atstovavimui ir kultūros politikos formavimui.

Mūsų asociacijos vertybės:
Profesionalumas;
Atvirumas naujovėms ir kūrybiškumas;
Bendravimas ir bendradarbiavimas;