ASOCIACIJOS NARIAI IR VADOVYBĖ

LIETUVOS NACIONALINIS KULTŪROS CENTRAS, taikomojo mokslinio metodinio pobūdžio įstaiga Vilniuje. Dirba 50 darbuotojų (2008). Teikia metodinę pagalbą kultūros ir švietimo įstaigų mėgėjų meno kolektyvams, užsienyje veikiantiems lietuvių bendruomenių kolektyvams, jų vadovams, kultūros centrams. Rūpinasi regionų, kraštų kultūros ir meno šakų savitumo išsaugojimu, remia etninių ir mėgėjų kultūros institucijų (valstybinių ir nevalstybinių), kolektyvų, asmenų veiklą, padeda organizuoti įvairius renginius, renka, tiria ir skelbia etninės kultūros (tautodailės, tautinio kostiumo, muzikinio ir choreografinio folkloro.
 

dfg dfg
dfg dfg
dfg dfg
  • qwqwqw
  • sdfdsf
  • dfg
  • dfgfdg
  • dfgdfgdfgdfgdfgdfg