Naujų narių registracija

Susipažinti su asociacijos įstatais būtina.   
Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos teritorijoje esantys kultūros centrai, rūmai  ar namai, turintys juridinio asmens statusą.
Užpildę PRAŠYMĄ atsiųskite jį faksu (8-5)  26126 07, tradicinius paštu Jurgitai Aleknavičienei (Lietuvos liaudies kultūros centras, B. Radvilaitės g. 8, LT-01124 Vilnius), arba el.p. j.aleknaviciene@llkc.lt